Walne Zebrania Stowarzyszenia

W dniu 25 marca 2017 roku w Krakowie odbyły się Walne Zebrania Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie zmian statutowych.
Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia .
W zebraniach według listy obecności uczestniczyło   41 Delegatów(z 71  zaproszonych) Stowarzyszenia. Zgodnie z protokołem komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zebranie zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” odbyło się w I terminie.

Nadzwyczajne Walne Zebranie przebiegało zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad. Zostały spełnione wszelkie wymagania statutowe i regulaminowe.

Podczas zebrania Delegaci przyjęli jednogłośnie  następujące zmiany do zapisów statutowych.

Załącznik – UCHWAŁY STATUTOWE.

Uchwalone zmiany zostaną złożone  do Krajowego Rejestru Sądowego celem zatwierdzenia.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.