Darowizny

 1. Darowizny pieniężne ofiarowane przez darczyńców dokumentujemy. Darczyńcy mogą je odliczyć od podstawy opodatkowania, ale pod pewnymi warunkami.
 2. Darowizny mozemy przyjmować w gotówce i przelewem, jeżeli są zgodne z naszymi celami statutowymi.
 3. Darowiznę przekazuje osoba fizyczna. Darowizna przekazana w formie gotówki przez osobę fizyczną zostanie udokumentowana i pokwitowana przez SPSM dokumentem KP- „kasa przyjmie”. Darowizna przekazana w formie przelewu, bez obowiązku zawierania umowy między darczyńcą, a SPSM w tytule przelewu musi zawierać tytuł „darowizna na cele statutowe SPSM”, istnieje również możliwość zawarcia umowy w formie pisemnej. Proponujemy również w ramach współpracy możliwość publikowania ulotek dla rodziców w placówkach edukacyjnych z którymi współpracuje SPSM.
 4. Darczyńca może wyznaczyć szczegółowy cel, na który darowizna musi być przeznaczona (jest to tzw. darowizna celowa), np. dofinansowanie kolonii dla dzieci, remont pomieszczeń, stypendia dla najzdolniejszych.W tytule przelewu lub na druku KP musi wpisać tą informację.
 5. Sposób księgowania i rozliczenie darowizn przez SPSM
  Kwoty darowizn potwierdzone wyżej wymienionymi dokumentami, księgowane są w przychodach naszej działalności statutowej i stanowią majątek SPSM. Informację o darowiznach udestępniamy na stronie internetowej SPSM oraz w upublicznianym raporcie rocznym z działalności. Wykażemy je w rozliczeniu z urzędem skarbowym (art.18 1e),1 i 2 ustawy o podatku od osób prawnych.
 6. Odliczenie od podatku dochodowego
  Tylko wpłata dokonana przelewem, daje darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego. Należy zachować potwierdzenie dokonania przelewu.
 7. Przekazanie darowizny przez osoby prawne
  Podobne zasady dotyczą darczyńców, które są osobami prawnymi np. firmami.(KP i przelewy) Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu w danym roku podatkowym. Darowizna musi być udokumentowana przelewem bankowym na nasze konto. Proponujemy podpisanie umowy darowizny. Możliwe jest złożenie oświadczenia zawierającego zapisy: 
  • o przyjęciu darowizny w określonej kwocie na cele określone w statucie SPSM
  • o prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – zgodnie z art.18 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od osób prawnych.
  Zapisy te potwierdzają,że przekazana darowizna uprawnia darczyńcę do odliczenia podatkowego potrzebne to jest na wypadek kontroli darczyńcy przez urząd skarbowy.
 8. SPSM w przypadtku otrzymywanych darowizn podejmuje następujące kroki:
  • Dokumentujemy przyjęcie darowizny potwierdzeniem przelewu na konto SPSM, dokument KP po przyjęciu gotówki
  • SPSM podpisuje umowę darowizny lub składa opisane wyżej oświadczenie, by ułatwić darczyńcy udokumentowanie prawa do skorzystania z odliczenia podatkowego
  • Zaksięguje otrzymaną darowiznę w przychodach SPSM
  • Jeżeli darowizna zostanie przekazana na wskazany cel, to zostanie wydatkowana zgodnie ze wskazaną wolą darczyńcy
  • Zgodnie z dobrą naszą praktyką dziękujemy darczyńcom i upubliczniamy rozliczenie darowizny na naszej stronie internetowej w raporcie rocznym
 9. Pod darowizną w żadnej sytuacji nie będziemy ukrywać opłaty za świadczone przez nas usługi, takie postępowanie uznajemy bowiem za wysoce naganne.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.