Zbiórki publiczne

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498), zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, ogólnodostępnych na określony, zgodny z prawem cel, pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) lub na cele religijne.
Stosownie do powyższego zbiórką publiczną jest wyłącznie zbieranie bezinteresownie przekazywanych funduszy (datków) lub rzeczy w miejscach publicznych na wyznaczony cel. Zbiórka polegająca na sprzedaży nie podlega ww. regulacji, co oznacza, że nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i rejestracji na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych.
Dopuszczalna jest rejestracja zbiórki publicznej z wykorzystaniem „cegiełek” jedynie w sytuacji, gdy cegiełki bez nominalnej wartości/ ceny, rozdawane będą przy okazji zbiórki dobrowolnych datków np. do puszek kwestarskich.
Szczegółowe informacje o zbiórkach publicznych dostępne są na stronie portalu www.zbiorki.gov.pl 
Wydział Zbiórek Publicznych
Departament Administracji Publicznej, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
mswia.gov.pl

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.