VIII Walne Zebranie Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

       Dzień 25 październik 2017 był dniem obrad VIII Krajowego Zgromadzenia Członków KSPS. Obradom przewodniczył Pan Janusz Syrokomski, wybrano również Komisje: Mandatową, Wyborczą, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną.

            Sprawozdanie ustępującego Zarządu złożyła Pani Zofia Grzebisz Nowicka (skrót sprawozdania do Państwa wiadomości). Delegaci uchwałami zatwierdzili sprawozdania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej  KSPS. Sprawozdania objęły okres styczeń 2013 – czerwiec 2017. W dalszej części obrad uchwalono absolutoria Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów funkcję przewodniczącej ponownie powierzono Pani Zofii Grzebisz - Nowickiej.

Wybrano Zarząd składzie:

Lucyna Tępczyk

Anna Wojciechowska

Robert Biskupski

Marian Popławski

           Przyjęto uchwałę „Kierunki działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na lata 2017-2020”.  W Krajowym zgromadzeniu członków udział wzięli Prezesi Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” : Bohdan Piotrowicz i Wiesław Jałocha ora sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Pani Renata Chmielewska.

        Nasze uczestnictwo wynika z przynależności do KSPS, szczególnie w działaniu KSPS promujemy uczestnictwo w Klubie Przodujących Szkół, uznając tą formę pracy zrzeszonych tam placówek edukacyjnych z naszego małopolskiego województwa za potrzebną i ważną.

 

Galeria zdjęć

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.