WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania – powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania .
 3. Przyjęcie porządku Zebrania, regulaminu obrad oraz sposobu głosowania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności w latach 2018-2024 wygłoszone przez Prezesa Zarządu.
 7. Ocena pracy Zarządu w minionym okresie, dyskusja, wnioski.
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej o ocenie pracy Zarządu – wniosek o absolutorium.
 9. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu – podjęcie uchwały o składzie ilościowym członków zarządu na kadencje 2024-2029.

10.Wybór Zarządu SPSM.

 1. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.

12.Ogłoszenie wyników o składzie Zarządu.

 1. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały o składzie ilościowym komisji rewizyjnej na kadencje 2024-2029
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 3. Ogłoszenie wyników o składzie Komisji Rewizyjnej.

16.Przyjęcie uchwały do pracy na następną kadencję.

   17.Zakończenie zebrania.

 

Każdy oddział deleguje na Walne Zebranie 1-3 delegatów .

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia  15 kwietnia  2024 mailowo na adres dokumenty@spsm.edu.pl  lub telefonicznie tel. +48. 797 868 038. 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.