Podróż przez smaki

W dniu 4 marca 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie, odbył się finał XVIII Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych pn. „Podróż przez smaki” . Patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. 
 Konkurs odbywał się w 3-ch kategoriach: barman, kelner i kucharz. 
I miejsce w kategorii BARMAN w kategorii zagranicznej zdobyła Michaela Ticha z Bratysławy a w kategorii krajowej Dorota Jonkisz z Bielska Białej.
W kategorii KELNER zwyciężyli: w kategorii zagranicznej Katharina Perger i Maximilian Hiltpolt z Austrii, w kategorii krajowej Justyna Atłas i Karolina Kordeczka z Limanowej.
Zwycięskimi KUCHARZAMI zostali: w kategorii zagranicznej Martin Hrabčak z Preszowa , w kategorii krajowej Mateusz Ciurlej z Tarnowa.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione potrawy można było podziwiać i skosztować podczas części kulinarnej konkursu. 
Jak co roku wybierano również najpiękniej nakryty stolik. A wybór był trudny. 
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" było jednym ze sponsorów konkursu. Ufundowało nagrody rzeczowe o wartości około 1500 zł. W uroczystości z ramienia Zarządu uczestniczyli: Prezes Zarządu Bohdan Piotrowicz, Magdalena Janczak oraz Renata Chmielewska – Sekretarz Zarządu.  
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszego rozwoju swoich umiejętności.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.