Slovak

Združenie Na Pomoc Škole „Małopolska”

Združenie Na Pomoc Škole „Małopolska” už vyše 25 rokov pracuje v prospech študentov, rodičov a učiteľov.

- Pomáhame deťom a mladým ľuďom.
- Podporujeme snahu miestnych komunít o zlepšovanie vybavenia škôl.
- Uskutočňujeme vzdelávaciu činnosť.
- Spolupracujeme s ďalšími mimovládnymi organizáciami a miestnymi orgánmi štátnej správy.
- Organizujeme medziškolské súťaže.

Pozývame Vás k spolupráci!

- Pomáhame školám získať finančné prostriedky v projekte „1% pre našu školu". V rámci tohto projektu dávame školám možnosť zbierať od rodičov, pedagógov a ostatných podporovateľov 1% z dane.
- Vedieme Cestovnú Kanceláriu pre Školy „SALAMANDRA”. Ponúkame bezpečný a zaujímavý odpočinok pre deti, pod dohľadom odborných pracovníkov.
- Ako mimovládna organizácia pomáhame školám získavať dotácie v Poľsku a Európskej Únií.
- Pre všetký ambiciózne školy, ktoré vynikajú v oblasti vzdelávania, sme organizovali špeciálny Klub Popredných Škôl.

Radi by sme pozvali k spolupráci všetkých ľudí, ktorí sa starajú o vzdelávanie detí a mládeže.

S našou pomocou slovenské školy môžu nadviazať kontakt so vzdelávacími inštitúciami z Poľska, aby spoločne realizovať projekty, žiadať o granty a vytvárať partnerstvá.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.