WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE 27.01.2018

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”  zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze,  zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałą Zarządu Wojewódzkiego SPSM  z dnia 19 grudnia 2017 nr ZW/02/12/2017.

Walne Zebranie S-W odbędzie się w dniu 27 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej (sala 106, I piętro) Krakowskiego Szkolnego  Ośrodka Sportowego       Al. Powstania Warszawskiego 6,  31-549 Kraków.

Dojazd z Dworca Głównego tramwajami linii 7,20,14 i 50 (przystanek „Rondo Grzegórzeckie”)

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie delegatów, otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego obrad, protokolanta, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i
Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Podjęcie uchwały o zmianach statutowych.
4. Wybór Członków Honorowy SPSM.
5. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Wojewódzkiego
i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium, podjęcie uchwały).
6. Wybór Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie Uchwały Programowej na lata 2018-2022. Dyskusja nad jej
treścią.
8. Zakończenie Walnego Zebrania.

Każda placówka (Społeczny Komitet) deleguje na Walne Zebranie 1-ego delegata a w przypadku gdy placówka należy do Klubu Przodujących Szkół KSPS 2-ch delegatów.

Jeżeli Społeczny Komitet zaprzestał lub zawiesił działalność prosimy o pisemną informację celem wykreślenie z ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia                19 stycznia 2018 mailowo na adres biuro@spsm.edu.pl  lub telefonicznie                    tel. +48 12 413-52-30 (biuro)  lub +48 882 118-206 (sekretarz ZW).

                                                                            Zarząd Wojewódzki

                                                     Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

 

 

 

 

Projekt Regulaminu WZ SW 27.01.2018

 

Sprawozdanie z działalności SPSM 2017

 

Sprawozdanie z działalności SPSM za okres kadencji 2013-2017

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.