KONKURS "Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI..."

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” – Zarząd Powiatowy Ziemski zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie adresowanym do placówek edukacyjnych współpracujących ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” i nie tylko . Termin konkursu: 10.03 – 25.04.2018. Organizator konkursu: Zarząd SPSM POWIATU KRAKOWSKIEGO w składzie: Konrad Szymacha, Barbara Dec, Sandra Jazgar, Anna Chmielińska, Małgorzata Cygan.

CELE PRZEGLĄDU:
1. Cyfrowa archiwizacja zasobów fotograficznych udostępnionych przez Uczestników konkursu.
2. Przygotowanie na podstawie powstałego archiwum wydawnictwa albumowego i wystawy pokonkursowej.
3. Nagrodzenie Uczestników, którzy przesłali najciekawsze, według komisji konkursowej, fotografie wraz z towarzyszącymi im opisami.
4. Wzbogacenie posiadanych przez placówki edukacyjne zbiorów historycznych w tychże placówkach.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, rodziców i opiekunów uczniów oraz pracowników szkół podstawowych z województwa małopolskiego.
2. SPSM „Małopolska” przesyła drogą mailową do 12 marca informacje o zasadach i celach konkursu do wszystkich szkół podstawowych z woj. małopolskiego.
3. Chętni do udziału w konkursie przesyłają w formie cyfrowej skany lub zdjęcia fotografii (drogą mailową lub pocztą na płytach CD) do 25 kwietnia 2018. Przesłanym materiałom zdjęciowym powinien towarzyszyć krótki opis (podpis, historia, anegdota itp.).
4. Fotografie powinny przedstawiać uczniów i pracowników oświaty, budynki szkolne, sale lekcyjne itp. sprzed roku 1980.
5. Komisja konkursowa wyłania 50 fotografii biorąc pod uwagę także opisy. Fotografie te wraz z opisami zostaną zamieszczone w pamiątkowym wydawnictwie albumowym oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w 2018 roku.

Skany zdjęć wraz z opisem powinny być kierowane na adres mailowy Organizatora:
sandrajazgar.spsm@gmail.com
lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska 
Konrad Szymacha, O/Kraków Powiat 
ul. Rzeźnicza 2a 
31-540 Kraków
z dopiskiem: KONKURS

REGULAMIN KONKURSUwersja word wersja pdf

KARTA ZGŁOSZENIA     wersja pdf

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.