XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie

     

     Zlot rozpocznie się 14 września 2019 o godz. 11.00. Zlot jest okazją do uroczystego uczczenia pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, walczących w szeregach AK i BCH.

     Zlot przypomina młodym Polkom i Polakom o ofierze niewinnych mieszkańców w czasie bestialskich pacyfikacji miast i wsi przez niemieckich okupantów.

     Zlot Odbywa się w miejscu, gdzie przed 75 laty poświęcono sztandar obwodu AK „Murawa”. Okupant spalił i wymordował mieszkańców wsi Lipnik i Wiśniowa, głownie kobiety i dzieci. Spalono pierwsze, polskie, górskie obserwatorium astronomiczne na Górze Lubomir.

PROGRAM ZLOTU

Sobota 14 września 2019 r. (na Suchej Polanie)

- do 10:30 - zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych na Suchej Polanie
- 10:40 – wręczanie odznaczeń i medali
- 11:00 – polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów     

      sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem
- 12:15 – Wykład o działaniach Armii Krajowej w masywie Lubomira w czasie II wojny Światowej
- 12:45 – Okolicznościowe przemówienia
- 13:15 – Koncert młodzieży
- 13:30 – rozpoczęcie konkursów
- 14:00 - Rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej
- 15:30 – Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród dla uczestników konkursów
- po 15:30 – Ognisko Turystyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA: W zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.

Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej.

Wpisowe na XXIX Zlot Szlakami Walk Partyzanckich wynosi: normalne 10 zł ulgowe 5 zł w ramach wpisowego uczestnikowi przysługuje znaczek zlotowy oraz posiłek.

Ulgi przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach.

Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27, II piętro, w środy w godz. 16 00 -18 00 lub tel. 513 76 99 49, mail: pttk.myslenice@gmail.com lub w dniu Zlotu, przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

- bezpłatne pole namiotowe przy schronisku PTTK Kudłacze
- potwierdzenie zdobytych punktów GOT
- znaczek pamiątkowy z XXIX Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich
- posiłek dla uczestników, którzy opłacili wpisowe
- prawo udziału w konkursach z nagrodami

KONKURSY

- konkursy sprawnościowo-obronne
- krajoznawcze
- przyrodniczy

 

Partyzant Oddziału „POTOK”  Robert Mazur ps. „Rymsza”, uczestnik wielickiego oddziału, ufundował ryngraf, który znajdował się w miejscu toczonej bitwy. Ryngraf został ufundowany w podzięce za uratowanie życia.  Obecnie znajduje się na krzyżu ołtarza polowego na Suchej Polanie. Widnieje na nim data 1944 rok  i skrót nazwy Oddziału „POTOK” AK.

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.