WZ FEDERACJI Małopolska Pozarządowa

13 czerwca 2019, w Centrum Obywatelskim uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji Małopolska Pozarządowa, w której SPSM jest organizacją członkowską. W trakcie Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za działalność w roku 2018.

W części finansowej przedstawiono rachunek zysków i strat, bilans i informacje dodatkowe.

Federacja Zrzeszając 30 organizacji członkowskich prowadzi działania rzecznicze, w 2018 realizowała projekty  dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Włączyła się w opracowanie „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022”.  W pracach tych wzięło udział blisko 100 organizacji. Pozyskana dotacja na realizację projektu wyniosła 35 912,50 zł.

Drugim zrealizowanym projektem było „Święto Organizacji Pozarządowych” w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem  Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Zorganizowano „Letni Piknik NGO” (20 organizacji) i „Jesienny Tydzień Otwarty”. 

Federacja zorganizowała „Krakowski Bal NGO” oraz akcję edukacyjno-promocyjną „Jestem III Sektor”.  Na zorganizowanie święta  uzyskano dotację 16.070,02 zł.

 

                                                                                   ZW SPSM

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.