SUKCES SPOŁECZNEGO KOMITETU W JASTRZĘBI.

         Mieszkańcy miejscowości Jastrzębia,  w Gminie Lanckorona, mając na uwadze poprawę warunków nauczania dzieci z tej miejscowości – założyli Społeczny Komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi.

        Informujemy, że Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskania środków na oczekiwaną inwestycję.  Urząd Marszałkowski w:

Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,

w ramach 11. Osi Priorytetowej -  „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” ,

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

zdecydował przyznać środki w wysokości 2.344.328,45 zł  na „Rozbudowę i modernizację budynku szkolno -  przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji  środowisk lokalnych - budowa CAL” (numer RPMP.11.02.00-12-0762/17 ).

Jesteśmy przekonani, że inwestycja zakończy naukę dzieci SP w Jastrzębi w 3-ch różnych budynkach.

         Należny jest szacunek za upór Zarządu Społecznego Komitetu oraz determinację i troskę o poprawę warunków nauczania. Społecznemu Komitetowi Przewodniczy Pani Małgorzata Dziadkowiec.

 

Informacja Społecznego Komitetu o rozbudowie szkoły 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.