PRZYZNANIE TYTUŁU CZŁONKA HONOROWEGO SPSM DYR. ZSTI MSZANA DOLNA

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SPSM mając na uwadze dokonania szkolnictwa zawodowego, podjął decyzję o przyznaniu tytułu  Honorowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Mszanie Dolnej. Wraz z Sekretarz Oddziału Myślenice p. Małgorzatą Dziadkowiec oraz Przewodniczącym tego Oddziału Stanisławem Skutą w dniu 11.12.2019, złożyliśmy wizytę w placówce edukacyjnej w Mszanie Dolnej.

W związku z dokonaniami placówki w kształceniu technicznym, profilu elektrycznego, mechanicznego, honorując Pana Dyrektora mgr inż. Andrzeja Dębskiego, Stowarzyszenie w ten sposób dziękuje za troskę o docenianie szkolnictwa zawodowego, które podkreśliliśmy w treści w załączonym tekście.

 „Tytuł honorowy przyznajemy za wysiłek i duży wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego, który uznajemy za niezwykle potrzebny w budowie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia mieszkańców naszego kraju. W czasie kierowania placówka przez Pana Dyrektora Andrzeja Dębskiego, placówka edukacyjna przeszła drogę intensywnego rozwoju.  Pan Dyrektor A. Dębski zmienił wizerunek kierowanej przez siebie szkoły.  Po przejęciu placówki edukacyjnej od Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” Kraków zmieniono trudne warunki lokalowe placówki istniejącej niegdyś przy ul. Ogrodowej i obiekt użytkowany obecnie przy ul. Starowiejskiej  nabrał imponującego wizerunku zewnętrznego.

Wspaniale służy uczniom oddana do użytku hala sportowa i teren wokół szkoły. Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone warsztaty szkolne i posiada nie tylko interesujący program edukacji ale również wychowawczy. Szczególnie cenimy wkład Pana Dyrektora A. Dębskiego i wszystkich pracowników placówki w realizację programu poszanowania człowieka i jego pracy. Na ręce Pana Dyrektora składamy podziękowania pracującym w Społecznym Komitecie Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” w imponującym liczbowo rozwoju liczby uczniów w placówce.”

Wybór przez młode absolwentki i absolwentów szkolnictwa zawodowego o profilu elektrycznym, mechanicznym i informatycznym świadczy o docenieniu zrozumienia wagi tego co SPSM miało, ma i będzie mieć dla tych kierunków edukacji, o czym świadczy ponad 1000 liczba uczniów pragnących te profile kierunkowe wybierać.

Niezwykle cenimy dokonania i troskę o szkolnictwo zawodowe pedagogów,  wychowawców w środowisku mniejszych miast nie gubiących rangi dokonań w kierunkach, które wymieniliśmy jako mające znaczenie dla edukacji zawodowej.  

Z radością podkreślamy  umacnianie tych kierunków, które w naszym przekonaniu służyć mają i służą rozwojowi wykształcenia we wspomnianych kierunkach zawodowych.

Serdecznie dziękujemy, składając podziękowania p. Dyrektorowi A. Dębskiemu i na jego ręce wszystkim pedagogom codziennie troszczącym się o wiedzę młodych uczennic i uczniów dla tych ważnych w naszym przekonaniu kierunków kształcenia.

Jednocześnie składamy tą drogą podziękowania wszystkim pedagogom szkolnictwa zawodowego, których szanujemy i cenimy za posiadaną wiedzę i przekazywanie jej młodzieży.

Uczennicom i uczniom ZSTI w Mszanie Dolnej przekazujemy nasze najlepsze życzenia i obserwujemy ich dokonania i troskę o ludzi oczekujących pomocy.

https://www.facebook.com/SPSM.1procent/posts/2978912742119452?notif_id=1576232116087512&notif_t=page_post_reaction

Pragniemy również podziękować pracującym w Społecznych Komitetach naszego Stowarzyszenia, którzy mądrze realizują nasze statutowe kierunki i cele w swoich placówkach.

                                                                                       Bohdan Piotrowicz

 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.